Záložka do knihy spája slovenské školy - Knihy rozprávajú príbehy

Žiaci 2. ročníka sa zapojili do celoslovenského projektu pre stredné školy

Záložka do knihy

spája slovenské školy -

Knihy rozprávajú

                  príbehy.                    

Jeho organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenská pedagogická knižnica.

Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska.

Našou družobnou školou sa stala

Hotelová akadémia na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

V galérii nájdete výrobky našich študentov, ktorými dokázali svoj záujem a šikovosť.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode