SÚŤAŽ V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

    Prvý aprílový týždeň sa pod záštitou pani riaditeľky uskutočnila v našej škole súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry sa tak snažili podporiť talenty, ktoré sa tejto činnosti venujú. A veru nie je ich v  našej škole málo. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov - aj piataci, ktorí majú pred maturitnou skúškou dostatok inej práce. Zastupovala ich Klaudia Reľovská z 5.B triedy, ktorá sa týmto zároveň lúčila s "kariérou" recitátorky - študentky, pretože Klaudia už od začiatku štúdia reprezentovala našu školu na rôznych recitátorských súťažiach.

    Absolútnou víťazkou sa stala Tímea Lacková, žiačka 2.C triedy. No vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí venovali svoj čas krásnej litertúre a umeleckému slovu.

  


 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode