Čitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou človeka, ktorá mu umožňuje prijímať a spracovávať informácie z textu a takto získané informácie použiť na riešenie praktického problému.

S touto schopnosťou sa nerodíme - je potrebné ju podnietiť a rozvíjať.

MŠ SR preto školský rok 2016/2017 vyhlásilo za ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

Do tejto výzvy sme sa zapojili i my a ponúkame Vám  v priebehu tohto školského roka množstvo podujatí, aby sa rozvoj čitateľskej gramotnosti stal pre Vás zábavou a nie iba opäť bezduchou povinnosťou.

Sledujete túto stránku, na ktorej sa dozviete o pripravovaných podujatiach, ich priebehu a výsledkoch.

Tešíme sa a Vašu celoročnú návštevu!!! :-)

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode