ROZHOVORY S KNIHOU

     Mesiac november sme my, druháci, ukončili medzitriednou súťažou pod názvom Rozhovory s knihou. Išlo o ďalšiu akciu pripravenú školskou knižnicou a našimi učiteľmi SJL v rámci Roka čitateľskej gramotnosti.

     Keď človek vysloví slovo kniha, ani si neuvedomí, čo všetko tento pojem skrýva. Pre niekoho je to celkom obyčajné, jednoduché slovo. Odborník by naopak povedal: ,,Kniha - sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku.“  No mnohí ľudia v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Je niečím neobyčajným, fascinujúcim, skrývajúcim plno zážitkov, napätia a dobrodružstva. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké a predsa je každá iná."

     No vráťme sa k našej súťaži. Ako prebiehala?

     Štvorčlenné tímy zo všetkých tried druhého ročníka sa stretli po piatej vyučovacej hodine, aby predviedli svoje nadobudnuté vedomosti, ktoré budú musieť použiť nielen pri maturitnej skúške. Dostali za úlohu prečítať text a zodpovedať otázky, ktoré za ním nasledovali. Súťaž mala päť kôl a každé kolo bolo o niečo náročnejšie. V týchto kolách sa objavili úryvky z textov našich ale aj zahraničných spisovateľov: Margity Figuli - Tri gaštanové kone, Martina Kukučína – Dom v stráni, Alexandra Solženicyna – Jeden deň Ivana Denisoviča, Andreja Sládkoviča – Detvan a Honoré de Balzaca – Otec Goriot.

     Aké bolo umiestnenie našich súťažiacich?

1.miesto – 2.A /14 bodov/

2.miesto – 2.C /13 bodov/

3.miesto – 2.B /11 bodov/

4.miesto – 2.D /10 bodov/

     Na záver by som chcela poďakovať pani PaedDr. Školníčkovej za prípravu a moderovanie celej súťaže a pani PaedDr. Kaprálovej a pánovi PeadDr. Krajňákovi za ich účasť v odbornej porote. Moje poďakovanie patrí aj žiakom 1.B triedy Romane Ugrayovej a Samuelovi Greňovi za prednes úryvkov diel a žiakom 1.A triedy za ich morálnu podporu a povzbudzovanie súťažiacich.

Kristína Kudláková /2.A/

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode