E-TESTOVANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

      

       V piatok 4.11. 2016 sme sa my, žiaci 1.A triedy, zúčastili e-testovania, ktoré aj v tomto školskom roku organizuje NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Išlo o e-testovanie žiakov stredných škôl, presnejšie o Test čitateľskej gramotnosti pre žiakov 2. - 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Jeho cieľom bolo, citujem zo stránky NÚCEMU: ...Poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach ich žiakov, potrebnú pre autoevalváciu školy. Učitelia prostredníctvom elektronických testov môžu overovať úroveň vstupných a priebežných vedomostí svojich žiakov.“ :-)

       Obyčajného študenta tieto slová vystrašia a, verte, vystrašili aj nás. Najmä, keď nás po druhej vyučovacej hodine rozdelil na dve skupiny do dvoch tried.

    Testovanie prebehlo, ako inak - veď išlo o e-testovanie, počítačovou formou. Na začiatku sme boli oboznámení s pravidlami,  ako  postupovať.  Tie  nám  vysvetlila  pani  zástupkyňa  PeadDr. Tatiana Školníčková.

    Po jej odchode sme sa presne o 10:00 pustili do práce. Test pozostával z troch náročných textov, ku ktorým bolo potrebné vypracovať 60 obtiažnych otázok. Aj napriek zložitému čítaniu textov z displejov počítačov sa nám podarilo preplávať všetkými otázkami až na koniec testu, kde nás čakalo percentuálne vyhodnotenie úspešnosti našej práce. V záverečných minútach nás prekvapil školský rozhlas, v ktorom odzneli gratulácie oslávencom a melódie chytľavých piesní – príjemné spestrenie náročnej práce. :-) Napriek tomu však spred našich očí nezmizli výsledky nášho testovania – percentuálne sa naša úspešnosť pohybovala v rozpätí 25% až po 63%. Dané percentá nám ukázali, že naša aktivita na hodinách musí nabrať vyššie obrátky, aby sme na maturitnej skúške zaznamenali úspech.

                                                                                                                              Vanesa Vilčeková 1.A 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode