Nadobudnutie dobrých čitateľských zručností je základným predpokladom pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov. Podstatou je porozumenie a používanie písaných textov a ich využitie pri riešení rôznych situácií každodenného života.

Aby sa Vám to darilo, je tu pre Vás


LIGA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode