LITERÁRNY KEŽMAROK 2017

   Dňa 8. 6. 2017 sme sa v rámci 52. ročníka Literárneho Kežmarku zúčastnili na seminári venovanom  jubileám vzniku Kežmarského lýcea a slovenských gymnaziálnych tried. Prednášajúcimi boli PhDr.  Nora Baráthová , Mgr. Milan Choma a Mgr.Pavol Maťúš.

     Historička a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová nám priblížila históriu  gymnázia a lýcea v našom meste. Dozvedeli sme sa nielen to, že v roku 1777 bol spísaný prvý školský poriadok platný pre všetky školy a lýceá, mená profesorov, ktorí v Kežmarskom lýceu vyučovali, ale aj názvy fakúlt, ktoré boli v jeho priestoroch zriadené či  aj to, že v školskom roku 1848/49 bolo lýceum vďaka prebiehajúcej reforme školstva  zatvorené.

     Regionálny spisovateľ Mgr. Milan Choma nás informoval o vzťahoch medzi učiteľmi a žiakmi v kežmarských školách v dávnej či nedávnej minulosti. Na ich budovaní sa podieľali najmä vychádzky študentov a ich učiteľov do Vysokých Tatier. Veď ako tvrdil Alfréd Grosz, jeden z pedagógov Kežmarského lýcea: ,,Tatry sú prameňom sily a krásy.“ – a práve tieto vlastnosti chceli pedagógovia vštepiť svojim študentom.  

     Tretím prednášajúcim bol spomínaný pán Mgr. Pavol Maťúš , ktorý sa vo svojej prednáške zameral na psychoanalýzu a odkrývanie viac či menej skrytých posolstiev slovenských ľudových rozprávok. Poodhalil nám, čo ukrývajú rozprávky ako Červená čiapočka, Popoluška, Šípková Ruženka či Janko a Marienka.

     Po každej prednáške nasledovala súťaž o knihy a nám sa úspešne do nich podarilo zapojiť hneď dvakrát.  Šťastlivcami boli Adam Psonák a Janka Semanová, ktorí za odmenu získali knihy pod názvom Múzea a galérie na Spiši a  Kultúrne pamiatky v našom regióne.

Janka Semanová 1.A

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode