VANSOVEJ LOMNIČKA

     Dňa 16. 02. 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku konal 50. ročník okresného kola v prednese poézie a prózy  žien a dievčat – Vansovej Lomnička.  Táto súťaž je určená pre všetky tie ženy a dievčatá, ktoré majú vzťah k umeleckému slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote.  Prispieva tak k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných recitátoriek a vytvára priestor na ich úspešnú prezentáciu na kultúrnych podujatiach.

     Každý rok sa na  tejto súťaži zúčastňujú aj naše nadané dievčatá. Tento rok sme to boli my, Romana Ugrayová, Tímea Lacková a ja, Klaudia  Reľovská. 

     Ani tohtoročné jubilejné kolo sa nezaobišlo bez darčeka pre všetkých súťažiacich - sladkosti, ktorá bola označená poradovým číslom a knihy Klenoty gotiky, ktoré vyčarili úsmev na tvári každej z nás.  

     V priebehu súťaže sme si mohli vypočuť viac či menej zaujímavé stvárnenia umeleckého textu, či už poetického alebo prozaického. Išlo o všehochuť záujmov každej a jednej súťažiacej. Po recitácii poslednej účastníčky sa porota išla poradiť. Čakali sme na výsledky – a nie márne. Našim dvom šikovným študentkám Romane Ugrayovej a Tímei Lackovej sa svojím vystúpením podarilo porotu očariť  natoľko, že stáli medzi výherkyňami.

     Toto bola moja posledná účasť na Vansovej Lomničke ako študentky. No rada by som v recitácii pokračovala aj naďalej. Teším sa na ďalšie ročníky a ďalšie kolá tejto súťaže a želám nám všetkým, pre ktoré sa stala recitácia umeleckého textu koníčkom, čo najviac úspechov a najmä poslucháčov.

Klaudia Reľovská /5.B/

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode